Skip to content

Munkatársak

Kónya Balázs

Születési dátum: 1988. május 12.
Cím: 8600 Siófok, Batthyány utca 75.
Telefonszám: 06 30 6385904
E-mail: 512terv@gmail.com

Tanulmányok

  • 1996-2002 Vak Bottyán János Általános Iskola, Siófok
  • 2002-2006 Perczel Mór Gimnázium, reál tagozat, Siófok
  • 2006-2012 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem, Építészmérnöki Kar


Okleveles építészmérnök diplomámat 2012 ben sikeres diplomavédés után szereztem a BME Ipari épület tervezési tanszékén. A diplomatervem tágabb témája Siófok város egy szűkebb városrészének sporttevékenység célú rendezése, azon belül pedig egy többfunkciós sportközpont létrehozása volt. A diplomatervem konzulense Wágner Péter DLA, külső konzulense Ripszám János, míg a bizottság elnöke Finta József DLA volt. A diplomatervet jelesre értékelték, az oklevelem jó minősítésü.
Az egyetemi évek alatt több alkalommal vettem részt épületlátogatásokon, építészeti kiállításokon, szakmai kirándulásokon, épületszerkezettan és épületkivitelezés témájú előadásokon vagy foglalkozásokon.
Tanáraim voltak többek között Dr. Vörös Ferenc, Dr. Becker Gábor, Dr. Lányi Erzsébet, Dr. Horváth Sándor, Pataky Rita, Takács Lajos, Dr. Mezős Tamás, Balázs Mihály DLA, Dr. Sajtos István.

2012-2014 Budapesti Corvinus Egyetem

Mérnök-közgazdász posztgraduális diplomámat 2014 ben szereztem. Hatékonyság, Minőség és Projektmenedzsment – Termelésszervezés és minőségkezelés építőipari kisvállalkozás esetében címmel készített szakdolgozatomat jelesre értékelték, a diploma minősítésével egyetemben. Konzulenseim Dr. Rostás Zoltán, Dr. Papp Ferenc valamint Dr. Visnyei Balázs voltak. A képzés alatt tanáraim voltak többek között Dr. Bod Péter Ákos, Chickán Attila.

2015-2017 Eötvös Lódándt Tudományegyetem, Jogi Továbbképző Intézet

Gazdasági Jogi szakember posztgraduális diplomámat 2017 ben szereztem. A vállalkozás, mint a piacgazdaság alapintézménye a magyar alkotmányos rendszerben című szakdolgozatomat jóra értékelték, a diploma minősítése pedig jeles lett. Konzulensem Dr. Szegvári Péter alkotmányjogász volt. Tanáraim voltak többek között Dr. Kolláth György, Dr. Székely László.

Munkahelyek

2012-2013 Előkészítő mérnök a Kiss-Magyar Építő Kft-nél.

2013-2014 Építésvezető a Kiss-Magyar Építő Kft-nél.

2014-2019 Projektvezető mérnök a Kiss-Magyar Építő Kft-nél.

2019- 512 Terv Siófok – Építészmérnöki tervezőiroda.


Szakmai célkitűzések és elképzelések

Gyakorlatias és praktikus szemléletű, precíz építész mérnöknek tartom magamat. Az építési tevékenységek jelentős részét magam is el tudom készíteni. Építettem már kerti szerszám tároló faházat, de a hobbi asztalos műhelyem padlóját is magam burkoltam tölgyfa szalagparkettával. Az irodámban lévő fenyő bútorok egy részét is magam terveztem és készítettem. Szeretem a természetes anyagokat, legjobban a fát. Megbecsülöm a kézi munkát, mert látom a bele fektetett időt és szakértelmet. Hasonlóan tartom karban szabad kézi rajztudásomat és ügyességemet is.
Nagypapám elismert kőműves kisiparos mester volt, az 1960-as és 1990-es évek között közel 30 épületet épített Siófok és környékén. Jellegzetesnek tartom zárt tömegű, zömében vakolt de a hangsúlyos szerkezeti elemeket faragott kőburkolattal kiemelő épületeit.
Családunk részben sváb gyökerekkel rendelkezik, így vallásunk evangélikus. Engem az 1989-ben a frissen elkészült Makovecz Imre által tervezett bagolyra és hajóra emlékeztető evangélikus templomban kereszteltek, amit a mai napig rendszeresen látogatunk. Szeretem a templom – de különösen a lelkészi lak – barátságos és emberközeli hangulatát.
Nagyszerűnek tartom Kós Károly azon gondolatát, mi szerint “Nemzeten kívül nincs művészet, saját arc nélkül ideális arc nincsen.” Hiszem azt, hogy a Balaton déli partjának is van egy korról korra változó sajátos építészeti arculata. A jövőben tervezek ilyen célú kutatásokat végezni, amely bemutatja hogyan alakult és fejlődött a dél balatoni építészet, illetve megtalálni hogy mik is ennek az építészetnek a jegyei.
A helyi építőipari családi kisvállalkozás, ahol több, mint 7 éven keresztül dolgoztam, bővelkedett feladatokban és teendőkben. Az időm zömét a kivitelezésekkel töltöttem, azonban számos alkalommal volt szükség további tervfeldolgozásra, kiviteli terv készítésre, de építészeti tervezésre is.
Ahogy telt az idő és növekedett a gyakorlati tapasztalatom, egyre többször vettem észre olyan műszaki, szerkezeti, téralakítási és építészeti megoldásokat, amiket én máshogy gondoltam volna helyesnek. Bírálni a terveket azonban nem volt feladatom és kérés nélkül nem is igen szeretek. Végül 2018 második felében úgy döntöttem, hogy szeretnék többet tervezéssel foglalkozni. Így lettem egyéni vállalkozó, de még nem önálló tervező.
Az építőipartól azonban nem szerettem volna elszakadni, hiszen tudom, hogy a gyakorlati tapasztalatot ott szereztem, azt megkopni hagyni nem is akarom. Továbbra is részt veszek építkezés vezetésében – nem felelős műszaki vezetőkén -, azonban már csak olyanokban, ahol a tervezésben én is részt vettem. Tanulságos és egyedülálló tapasztalat úgy építkezést szervezni, hogy a terv néhány hónapja még előttünk volt papírom vagy a számítógépen. A jövőben tehát szeretnék olyan épületeket tervezni, amelyeknek a kivitelezésében korábbi munkahelyemmel együtt működve én is részt vehetek. Nem sokat, nem tömegesen, hanem annyit, amennyit tisztességesen, becsülettel, jó minőségben elbírunk.
Én egy olyan építészetet szeretnék képviselni, amely emberközeli, természetes anyagokat használ és a helyi építészeti hagyományokon alapul. Helyszínét tekintve pedig Siófok és Balaton tágabb vonzáskörzete, mert itt nőttem fel, itt élek és dolgozom, ezt ismerem és itt szeretnék élni 50 év múlva is.