Skip to content

Tevékenységek

Irodánk az alábbi tevékenységet vállalja, melyekről részletes bemutatót az egyes pontokban talál.

Építészeti tervezés

Az építészeti tervezés olyan épülettervezési folyamatot jelent, melynek kiindulása az építtetői
építési igény megjelenése, végeredménye pedig az épülettípustól függő építési engedélyezési
vagy egyszerű bejelentési tervdokumentációt.

A tervezési folyamat az alábbi szakaszokra bontható:

Tervezési program
a projekt első lépcsőfoka, építetői adatszolgáltatás formájában. Feladata a
projekt alapadatainak meghatározása. Egyértelműsíti az építmény jellegét, tervezett szintszámát,
főbb befoglaló méreteit, az elvárt építészeti megjelenést, elképzelt anyaghasználatot. Felsorolás
szerűen tartalmazza az épületben elhelyezni kívánt helységek listáját a tervezett méretükkel.

Az ingatlan pontos méretének, kerítések, csatlakozó közterületek elhelyezkedésének, a terep
lejtésének és tengerszint felett elfoglalt magasságának felmérésére geodéziai felmérés készül,
melyet földmérő készít a földhivatali ingatlan nyilvántartási térképek felhasználásával – külső
munkarész, melyet az iroda szervez.

Koncepcióterv és beépítési tanulmány már rajzi formában mutatja be a tervezési programban
szereplő építető elképzelések tervezési helyszínre való illesztését. Vizsgálja a projekt
megvalósíthatóságát az ingatlan építésjogi adataival összevetve. Léptéke M=1:500 vagy 1:200. A
munkarészek tömegmodellt, helyszínrajzot tartalmaznak, alaprajzot és metszeteket nem. Kisebb
méretű projektek esetén beleolvadhat a vázlattervbe. Építész tervezői munkarész, építtetői
prezentációval és jóváhagyással.

Az ingatlan talajtani adottságait talajmechanikai felmérés vizsgálja. Eredménye képen ismert lesz,
hogy az adott ingatlanon milyen talajban lévő nedvességtípussal kell számolni. A talajtani vizsgálat
javaslatot ad az alapozási módra is – külső munkarész, melyet az iroda szervez.

A vázlatterv már valósnak tűnő épületet mutat be, hiszen alaprajzon és vázlatos metszeten,
tömegmodellen mutatja be az épület jellemző méreteit, hozzávetőleges szerkezeti kialakítását,
szerkezeti méreteit. Az alaprajz pontos meghatározását jelenti az épület helységeinek és azok
kapcsolatának. Ezen lefektetett alapgondolatok a tervezés további lépéseiben már jelentősen nem
változnak. Léptéke M=1:200. Építész tervezői munkarész, építtetői prezentációval és
jóváhagyással.

Az elfogadott vázlattervet az építési engedélyezési / egyszerű bejelentési tervdokumentáció
összeállítása követi. Az elkészült tervdokumentáció kifejezetten építéshatósági / főépítészi
véleményezési eljárások lefolytatására alkalmas. A terv léptéke M=1:100, alaprajzokat,
homlokzatokat, metszeteket, helyszínrajzokat és látványterveket tartalmaz. Megjeleníti az épület
tervezett teherhordó szerkezeteit, rétegvastagságait és a beépítés adatait olyan formában, hogy a
tervet vizsgáló szerv egyértelműen meg tudjon bizonyosodni, hogy a tervben szereplő épület az
adott építési helyszínen megépíthető. Építész tervezői munkarész a vázlatterv alapján, szakági
tervezők bevonásával. Jogerőre emelkedett építési engedélyezési tervdokumentációban /
jóváhagyott egyszerű bejelentési dokumentációban ábrázolt épülettömeget/alaprajzi elrendezést/
tartószerkezetet egyszóval építmény egységet jogosult az építtető megvalósítani.

Épületvillamos engedélyezési műszaki leírás az építési engedélyezési / egyszerű bejelentési
tervdokumentáció azon kötelező fejezete, amely bemutatja az épület főbb elektromos fogyasztóit
és elektromos rendszereit. Elemzi a villámvédelem szükségességét, az elektromos közmű hálózatra
történő csatlakozás lehetőségét, az esetleges hálózatfejlesztés szükségességét. A rendszerekről
szerelési és gyártmánytervet nem tartalmaz, villamos mérnök tervező készíti – külső munkarész,
melyet az iroda szervez.

Az épületgépészeti engedélyezési műszaki leírás az építési engedélyezési / egyszerű
bejelentési tervdokumentáció azon kötelező fejezet, amely bemutatja az épület gépészeti
rendszereit. Kitér az ivó és szennyvíz ellátás módjára, a hálózati csatlakozás lehetőségére, valamint
bemutatja az épület fűtési/hűtési/szellőztetési megoldásait. A rendszerekről szerelési és
gyártmánytervet nem ad. Épületgépész-mérnök tervező készíti – külső munkarész, melyet az iroda
szervez.

A tartószerkezeti engedélyezési műszaki leírás az építési engedélyezési / egyszerű bejelentési
tervdokumentáció azon kötelező fejezet, amely szöveges formában bemutatja az épület alapozását,
vízszintes és függőleges teherhordó szerkezeteit valamint a szintek közti közlekedés módját.
Számításban igazolja a tervezett szerkezetek megfelelőségét. A szerkezetekről kivitelezéshez
szükséges rajzokat nem tartalmaz. Építőmérnök tartószerkezet tervező készíti – külső munkarész,
melyet az iroda szervez.

Épületszerkezeti tervezés

Az épületszerkezetek azon elemek, melyekből az épület összeáll és elnyeri valós fizikai formáját.
Építészeti kiviteli terv bemutatja, hogy a hatóság által jóváhagyott tervekben foglalt épületet
hogyan és pontosan milyen formában lehet megépíteni. Tartalmaz alaprajzokat, metszeteket,
homlokzatokat M=1:50 léptékben, csomópontokat és kiegészítő gyártmányterveket,
konszignációkat M=1:20,10,5 léptékekben. A kiviteli terv pontos tartalma minden esetben az adott
épület kivitelezéséhez szükséges munkarészek megállapítása után áll össze.

Az építészeti kiviteli tervezés a következő épületelemekre terjedhet ki:

 • Alépítményi nedvesség-, és hőszigetelések
 • Az épület külső környezettel vett kapcsolatai
 • Lapostető szerkezetek – beleértve a nem járható zárófödémeket, a zöldtetőket és a terasz
  tetőket, azonban nem beleértve magát a tartószerkezetet, mely a tartószerkezeti kiviteli terv
  részletez – szerkezetek nedvesség-, és hőszigetelései, burkolatai, kiegészítő rétegei és
  szerkezetei
 • Magastető szerkezetek nedvesség-, és hőszigetelései, burkolatai, alátét rétegei, kiegészítő
  rétegei és szerkezetei
 • Nyílászáró szerkezetek és épülethomlokzatok hőszigetelései, burkolatai, kiegészítő rétegei és
  szerkezetei
 • Belső válaszfalak, padlószerkezetek, álmennyezetek, hideg-, és melegburkolatok
  teljesítményelvű megválasztása – melybe a belsőépítészeti kialakítás nem tartozik bele.
 • Korlát és leesés védelmi szerkezetek kialakítása – melynek tartószerkezeti méretezését a
  tartószerkezeti kiviteli terv tartalmazza.

Épületvillamos kiviteli terv önállóan viszonylag ritkán készül, hiszen az épületen belüli
épületvillamos berendezéseket egy önálló tervcsomag részletezi, a belsőépítészeti terv. Az
épületvillamos kiviteli terv feladata bemutatni a belsőépítészeti terveken nem szereplő villamos
berendezések kialakítását, mint a napelem rendszer, elektromos hűtő/fűtő rendszer, gyengeáramú
épületüzemeltetési rendszerek. Pontos vezeték keresztmetszet és szerelvény megjelöléseket
tartalmaz. Részei vezetéktervek, nyomvonaltervek, elhelyezési rajzok, kapcsolási rajzok,
költségvetési kiírások. Villamos mérnök tervező készíti – külső munkarész, melyet az iroda szervez.

Épületgépészeti kiviteli terv az épület gépészeti rendszereinek gyártmányterve. Bemutatja és
méretezi a fűtési/hűtési/szellőztető rendszerek, ivóvíz és szennyvíz elvezető hálózat szerelvényeit és
csővezetékeit, pontos keresztmetszetek és típusok megjelölésével. Részei csőtervek,
nyomvonaltervek, szerelési rajzok, költségvetési kiírások. Épületgépész mérnök tervező készíti –
külső munkarész, melyet az iroda szervez.

Tartószerkezeti kiviteli terv bemutatja az épület összes tartószerkezeti elemének rajzát és
részletrajzát jellemzően M=1:50 léptékben. Részei az acél teherhordó elemek gyártmánytervei,
betonszerkezetek zsaluzási és vasalási tervei, faszerkezetek rajzai, költségvetési kiírások.
Építőmérnök tartószerkezet tervező készíti – külső munkarész, melyet az iroda szervez.

Épületdiagnosztika

Az épületdiagnosztikai vizsgálat célja az épület használatát károsan befolyásoló külső hatások és
azok forrásainak felismerése, a lehetséges további káresemények előrejelzése, valamint
megoldási lehetőségek megnevezése.
Maga a vizsgálat minden esetben helyszíni épületbejárás keretei között történik, melyről helyszíni
jegyzőkönyv készül. A helyszíni bejáráson tapasztaltak alapján épületdiagnosztikai műszaki
vélemény készül szöveges formában, rajzi és fotó mellékletekkel. Általános igazság, hogy a
vizsgálatot megkönnyíti a szemrevételezett épületrész építésének fotó dokumentációja, illetve
építészeti engedélyezési vagy kiviteli tervek rendelkezésre állása, amennyiben azok fellelhetőek.

A jellemzően vizsgált szerkezetek a következőek:

 • Alépítményi nedvesség-, és hőszigetelések
 •  Lapostető – beleértve a nem járható zárófödémeket, a zöldtetőket és a terasz tetőket –
  szerkezetek nedvesség-, és hőszigetelései, burkolatai, kiegészítő rétegei és szerkezetei
 • Magastető szerkezetek nedvesség-, és hőszigetelései, burkolatai, alátét rétegei, kiegészítő
  rétegei és szerkezetei
 • Nyílászáró szerkezetek és épülethomlokzatok hőszigetelései, burkolatai, kiegészítő rétegei és
  szerkezetei
 • Épületek energetikai és akusztikai komfortja

Tanácsadás

Az építés napjainkra számos műszaki, tervezői és kivitelezői szakembert, szakmát igénylő
összetett, bonyolult és költséges tevékenységgé vált. A tervezési és kivitelezői feladatkörök
ellátása egyöntetűen jogosultsági feltételhez kötött.
Az építési irányelvek, jogszabályok, szabványok, valamint a gyártók által kínált építőanyagok
útveszőjében nyújtunk segítséget a következő területeken:

 • Beépítési vizsgálat és tanácsadás
 • Építésjogi tanácsadás
 • Építészeti programalkotás, tervezési program összeállítása
 • Építéstechnológia
 • Épületszerkezetek és szigeteléstechnika
 • Energetika és épületfizika


A tanácsadás személyes találkozó és beszélgetés formájában zajlik siófoki irodánkban vagy külső
helyszínen előzetesen egyeztetett időpontban. A megbeszélésről jegyzőkönyv, szakvélemény
vagy tervlap készül a feladat jellegétől függően. A tanácsadási tevékenység óradíjas elszámolású,
minden a tanácsadással töltött megkezdett óra után, melybe az egyeztetett emlékeztető jellegű
dokumentáció készítése is beleértendő.

Emailben vagy telefonon történő tanácsadásra nincs lehetőség

Műszaki ellenőrzés

Felhasználva a 10 év építés kivitelezésben eltöltött idő alatt szerzett gyakorlati tapasztalatokat,
lehetőség van egy adott projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására, azonban nem ez a
tevékenység jelenti irodánk fő tevékenységét. A minden műszaki ellenőri feladat más és más, az
ellátandó feladatok köre a következő képen alakulhat:

 • az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése
  a végleges építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció,
  valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
 • az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és
  egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
 • építési naplók ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése,
  észrevételezése,
 • hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
 • műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt intézkedések meghatározásának
  bejegyzése az építési naplóba
 • átadás-átvételi eljárásban való részvétel,
 • beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatainak meglétének ellenőrzése,
 • az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
 • műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, vagy javaslattétel az építtetőnek
 • pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
 • heti rendszerességgel vagy építtetői kérésre külön alkalommal megtekinti az építési területet,
  részt vesz a szervezett
  megbeszéléseken.

Projektvezetés

Felhasználva a 10 év építés kivitelezésben eltöltött idő alatt szerkezet gyakorlati tapasztalatokat,
lehetőség van az adott projekt teljes körű vezetői feladatainak ellátására, azonban nem ez a
tevékenység jelenti irodánk fő tevékenységi körét. A teljes körű projektvezetési tevékenységbe
beletartozik az építészeti programalkotás, építészeti koncepció-, vázlat-, és engedélyezési
tervezés, az épületszerkezeti – más néven kiviteli – tervezés, az építésszervezés és a a folyamatos
építési helyszíni műszaki felügyelete – amely lényegében az építésvezetést jelenti – valamint a
kivitelezést lezáró használatba vétel műszaki és hatósági eljárásai.
A projektvezetési tevékenységre abban az esetben van lehetőség, amennyiben minden tervezési
feladattal irodánkat bízza meg, melybe beletartozik a kiviteli tervezés is, valamint generálkivitelező
vállalkozónak kivitelező szakmai partnerünket választja. Az építési törvény egyértelműen
összeférhetetlennek tekinti a tervezői és felelős műszaki vezetői tevékenységet, azonban az FMV
feladatkört a generálkivitelező saját erőforrásból biztosítja.